Jsi tu: Medicína - aktuality  »  Studie  »  Neurologická vyšetření - co jsou zač?

Neurologická vyšetření - co jsou zač?

Zveřejněno v kategorii Studie       
Neurologická vyšetření - co jsou zač?

Neurologická vyšetření se stávají nepostradatelnými, když se objeví problémy s fungováním nervového systému. Slouží k identifikaci příčin symptomů vyskytujících se u nemocného a následně - jejich protiakci.

Poruchy ve fungování nervového systému se projevují různými způsoby. Patří k nim např. náhlá ztráta vědomí, poruchy vědomí a vnímání, paréza, bolest hlavy, obtíže při udržení rovnováhy a mnohé další neduhy. Tyto příznaky nemusí vždy znamenat potíže se správným fungováním nervového systému, ale pokud nelze ustálit jakýkoli jiný důvod, je třeba zvážit komplikace ve směru neurologie. Konzultace s odborníkem by měla rozptýlit případné pochybnosti.

Jak probíhá neurologické vyšetření?

Každé neurologické vyšetření se začíná od lékařské anamnézy, nazývané také fyzikálním vyšetřením. Anamnéza je získání od pacienta co nejvíce informací o svém zdravotním stavu a vyskytujících se u něho symptomů. Umožňuje často vyloučit špatné odhady a předpoklady, stejně jako vést lékařskou pomoc správným směrem.

Následně fyzikální vyšetření (fyzické). Nejdříve je prověřena hlava, dále v pořadí po sobě jdoucí částí těla (důležité je udržovat správný směr - od shora dolů tak, aby vyšetření končilo v dolních končetinách). Zpočátku je pacient vyšetřen ve vodorovné poloze, pak ve stoje a v pohybu. Lékař dává pozor na pozici celého těla a přítomnost mimovolných pohybů. Žádá pacienta, aby provedl řadu standardních pohybů, aby se zjistilo, zda pro něho jejich provedení nepředstavuje žádný problém. Používá speciální kladivo v souvislosti s výzkumem šlachových a povrchnímch reflexů.

Po dokončení fyzikálního vyšetření přijde čas na shrnutí a vstupní stanovení diagnózy. Na základě údajů získaných na shromážděné bázi lékař stanoví hypotézu příčin vznikajících ze symptomů pacienta. Prohlídka za pomocí přístrojů, což představuje další fázi, umožňuje ověřit správnost diagnózy. Provádí se za pomoci speciálního vybavení a zahrnuje: CT hlavy, encefalografické vyštření a biochemické testy krve.