Jsi tu: Medicína - aktuality  »  Studie  »  Těhotenství: která laboratorní vyšetření provést?

Těhotenství: která laboratorní vyšetření provést?

Zveřejněno v kategorii Studie       
Těhotenství: která laboratorní vyšetření provést?

Těhotenství je u ženy etap života, který se váže s častými testy. Ty vykonané v laboratoři během těhotenství, můžeme rozdělit na povinné screeningové vyšetření a tzv. doporučené vyšetření. Zjistěme o nich více.

Vyšetření moči

Mezi laboratorní screeningové testy, které se vykonávají během těhotenství v podstatě před každou návštěvou lékaře, je všeobecné vyšetření moči. Jeho cílem je monitorování výpočtů, které během tohoto období musí profiltrovat a pročistit (okolo 30-40%) více krve než před těhotenstvím. Včasná detekce bakterií v moči a použití vhodné léčby umožňuje zamezit hospitalizaci, která je nevyhnutelná při pokročilém zánětu močových cest. Monitorování množství proteinu vylučovaného močí je důležité při diagnostice preeklampsie, která se mimo přítomnosti proteinů v moči vyznačuje zvýšeným krevním tlakem.

Správně monitorovaný a léčený stav preeklampsie nám umožňujue vyhnout se ohrožení matky a dítěte, doporučenou hospitalizaci ve správném čase a stanovení optimálního termínu řešení. Kontrolování cukru (glukozy) vylučovaního do moču je důležité při monitorování poruch vylučovaných uhlovodíků a jeho přítomnost vzbuzuje podezření na výskyt dědičné cukrovky. Normální je snížení obhjemové hmotnosti moči.


Morfologie krve

Vyčetření krevního obrazu, analogicky jako analýza moči, je vyšetřením, které se během těhotenství vykonává velice často. V těhotenství se pozoruje fyzický (normální) pokles hematokritu (objemový poměr červených krvinek k objemu vzorku krve), hemoglobin, pokles množství erytrocytů spadek (červených krvinek)a přírůst leukocitů (býlích krvinek).

Krevní obraz umožňuje včasné zjištění změn ve krvi, odrážející patologické změny ve krvi spojené s těhotenstvím, které si vyžadujé rychlý lékařský zásah. Dobrým příkladem je anémie různé intenzity. Těžká, neléčená anémie, mimo příznaků, jako jsou únava, rozptýlení, bolesti hlavy a ospalost, může způsobit vrozené vady dítěte, abnormality ve vývinu placenty nebo dokonce potrat.


Vyšetření štítné žlázy

V prvním trimestru těhotenství je povinné vykonání vyšetření funkce štítné žlázy budoucí matky. Nedostatečná funkce štítné žlázy u žen v těhotenství má negativní vliv na vývin plodu. Může se stát přímým faktorem, který má vliv na na intelektuální vývin dítěte, je také spojena s ryzikem potratu. Označení v jedné z laboratorií sítě Diagnostika úrovně TSH a protilátka proti antigenu štítné žlázy, tzv. protilátka anti-TPO umožňuje diagnostiku měřené poruchy štítné žlázy a zjištění případného spojení s autoimunitními mechanizmy a také stanovení tyzika poporodní tyreroditidy.


Sérologický koflikt

K sérologickému konfliktu během těhotenství dochází v důsledku proniknutí krvinek dítěte do krevního oběhu matky. V normálním těhotenství dochází do kontaktu obyčejně až během porodu, v důsledku existence tzv. placentární bariéry, která odděluje krevní oběhy matky a dítěte. K rychlejšímu kontaktu krvinek dítěte s oběhovým systémem matky může dojít v důsledku uvnitř-děložních zákroků vykonávaných během těhotenství. V těhotenství se konflikt týká nejčastěji antigenů systému Rh. V případě, že matka má skupinu krve Rh(-), a dítě R(h+), imunitní systém matky rozpozná antigen Rh krvinek dítěte jako cizý antigen a začne produkovat svoje protilátky anti-Rh třídy IgG. Protilátky IgG mohou pronikat placentou. A ke vzpomínanému kontaktu s krvinkami dítěte přijde během těhotenství, protilátky IgG matky ničí krvinky dítěte, co plodu způsobí anémii a v nejhorším případě dochází k potratu. Prakticky je v důsledku konfliktu Rh ohrožení dítěte ve druhém těhotenství, kdy se protilátky anti-Rh u matky vytvoří po porodu. Konfliktu s druhým a dalším těhotenství se zabraňuje podáním imunoglobiny IgD matce. Určení krevních skupin matky (a otce dítěte), v tom započítané antigeny Rh, by se mělo uskutečnit na začátku těhotenství.